NOTĂ DE INFORMARE 

 CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimate Client, SC EUROTEHNICA IT&C SRL cu sediul în Craiova, Str. Madona Dudu, nr. 10, bl.10, ap. 19, J16/603/2010 și CUI 26991098, reprezentată prin Dl Negrea Ion Alexandru, Manager General, va fi înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter personal, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.

SC EUROTEHNICA IT&C SRL prin natura activităţilor pe care le desfășoară, prelucrează cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare datele dumneavoastră cu caracter personal, reprezentate prin imagini, in scopul asigurarii securitatii persoanelor si bunurilor, pazei si protectiei bunurilor, imobilelor si valorilor, prin mijloace automate. Aceste date NU sunt folosite de noi în scopuri de marketing, reclamă, publicitate, precum și în vederea transmiterii unor informații generale despre produse, servicii și companie.

Totodată, vă informăm că, la solicitarea dumneavoastră scrisă puteţi beneficia de dreptul de acces la datele personale şi de a nu fi supus unei decizii automate individuale, în condiţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date.

De asemenea, aveţi dreptul de intervenție și de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care să o depuneţi la secretariatul nostru, de unde va fi transmisă administratorului de bază de date din cadrul companiei, urmând să primiţi un raspuns scris în termenul prevăzut de lege.

În relaţia cu terţii, datele personale NU sunt utilizate de catre Societate în relație cu companiile din același grup, precum și cu partenerii contractuali, pe teritoriul Romaniei.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Cu considerație, SC EUROTEHNICA IT&C SRL